Kolofon

Kolofon

Kolofon

Spletišče Sindikata strojevodij Slovenije (SSSLO)

Za vsebino v celoti in v vseh zakonskih pogledih odgovarja SSSLO, ki je prav tako lastnik vseh avtorskih pravic vsebine.

Načrtovalec spletišča in njegov tehnični skrbnik je Rolan d.o.o.

.
Sedež

Sindikat strojevodij Slovenije

Trg osvobodilne fronte (OF) 7

1000 LJUBLJANA

 

Urednika:

Simon Judež   - simon.judez@slo-zeleznice.si 

 

 

Zdenko Lorber – zdenko.lorber@slo-zeleznice.si

 

Podatki o registraciji Sindikata strojevodij Slovenije