SSSLO na državnem in mednarodnem nivoju

SSSLO na državnem in mednarodnem nivoju

SSSLO na državnem in mednarodnem nivoju

V sistemu Slovenskih železnic je:
 
 
- Sindikat strojevodij Slovenije aktiven in pomemben član SSŽ – Sindikatov slovenskih železnic, kjer se usklajuje temeljna politika sindikatov do nam skupnega delodajalca.

- Sindikat strojevodij Slovenije dejaven član Ekonomsko socialnega sveta Slovenskih železnic in vseh komisij in delovnih teles, kjer se razpravlja o temeljnih vprašanjih delavčevih pravic in obveznosti iz delovnega razmerja.

- sekretar Sindikata strojevodij Slovenije Silvo Berdajs, predsednik Sveta delavcev kapitalsko povezanih družb KPD SŽ in član Nadzornega sveta SŽ.

- predsednik SSSLO Zlatko Ratej tudi predsednik Sindikatov Slovenskih železnic (SSŽ) in član Nadzornega sveta SŽ.

 

 

 

 

Na državnem nivoju je: