Zgodovina

Zgodovina

20 let Sindikata strojevodij Slovenije

Priložnostna publikacija ob 20. letnici delovanja SSSLO.

Prva stavka in ustanovitev SSSLO

Od prvih izraženih nesoglasij, preko stavke, do ustanovitve lastnega sindikata, 31. januarja 1989

Kronološki pregled

16. avgust 1984 

Sestanek IO OOS Tozda VV Ljubljana (izvršilni odbor osnovne organizacije sindikata). 

Poleg članov IO OOS je bila na sestanku navzoča tudi žena Franca Vodopivca (udeleženca nesreče v Divači) z odvetnikom. Zaradi navzočnosti gospe Vodopivčeve so sestanek demonstrativno zapustili sekretar OO ZK ter vsi drugi odgovorni strokovni in politični delavci v Tozd - u.