Izlet OO Zidani Most v vojaški muzej, vojašnico v Pivki in vožnja z barko po morju (29.09.2014)