Prijavite se kot član - brez registracije!

Prijava brez registracije je omogočena samo članom Sindikata strojevodij Slovenije. Člani SSSLO se lahko prijavijo tako, da uporabijo številko svoje članske izkaznice. Člani SSSLO lahko na podlagi takšne oblike prijave dostopajo do vseh vsebin portala, ki so namenjene obiskovalcem in registriranim uporabnikom (forum), ob tem pa bodo imeli vpogled v vsebine, ki so namenjene izključno članstvu SSSLO (zapisniki GO, skupščine OO in sveta delavcev SŽ; glej v meniju predpisi/zapisnikii) in (posebna sporočila oz. obvestila članstvu ….glej jeziček "člani", levo spodaj, ki se pojavi le v primeru če ste prijavljeni kot član)

UPORABNIŠKO IME
V rubriko »Uporabniško ime« je potrebno vpisati celotno številko, ki je navedena na članski izkaznici (brez presledkov oz. ločil). Petnajst mestna številka članske izkaznice je sicer sestavljena iz treh sklopov številk (primer: 1234567 8910 2345).

GESLO
V rubriko »geslo« je potrebno vpisati prvi sklop sedmih števil iz članske izkaznice.

V primeru kakršnih koli nejasnosti ali težav me kontaktirajte preko e-pošte.
Administrator