SSSLO v drugih organih

Organ

Funkcija

Ime in priimek

e-pošta

Svet delavcev kapitalsko povezanih družb (KPD) Slovenskih železnic

predsednik Silvo Berdajs silvo.berdajs@slo-zeleznice.si
sekretar Leon Didič leon.didic@slo-zeleznice.si
izvoljeni člani sveta delavcev Silvo Berdajs silvo.berdajs@slo-zeleznice.si
Zlatko Ratej zlatko.ratej@slo-zeleznice.si
Zdenko Lorber zdenko.lorber@slo-zeleznice.si
Marko Janežič mare.janezic@gmail.com

Svet delavcev SŽ-VIT

predsednik Zdenko Lorber

zdenko.lorber@slo-zeleznice.si

Svet delavcev SŽ- VIT namestnik predsednika Silvo Berdajs silvo.berdajs@slo-zeleznice.si

Svet delavcev SŽ-VIT

sekretar Leon Didič leon.didic@slo-zeleznice.si

Svet delavcev SŽ-VIT

izvoljeni člani SD Silvo Berdajs silvo.berdajs@slo-zeleznice.si

Svet delavcev SŽ-VIT

izvoljeni člani SD Zlatko Ratej zlatko.ratej@slo-zeleznice.si

Svet delavcev SŽ-VIT

izvoljeni člani SD Zdenko Lorber zdenko.lorber@slo-zeleznice.si

Svet delavcev SŽ-VIT

izvoljeni člani SD Marko Janežič mare.janezic@gmail.com

Svet delavcev SŽ-VIT

izvoljeni člani SD Iztok Bizjak

 

Svet delavcev SŽ-VIT

izvoljeni člani SD Aleksander Medved  

Svet delavcev SŽ-VIT

izvoljeni člani SD Simon Judež  

Svet delavcev SŽ-VIT

poklicni član SD Marko Janežič  

Svet delavcev SŽ-VIT

poklicni član SD Ervin Dolgan  

Svet delavcev SŽ-VIT

poklicni član SD Janez Babšek jani.babsek@gmail.com
       
Nadzorni svet Slovenskih železnic član Silvo Berdajs silvo.berdajs@slo-zeleznice.si
  član Zlatko Ratej zlatko.ratej@slo-zeleznice.si
SZS - Alternativa predsednik Zdenko Lorber zdenko.lorber@slo-zeleznice.si
sekretar Leon Didič leon.didic@slo-zeleznice.si
član predsedstva Zlatko Ratej zlatko.ratej@slo-zeleznice.si
       
Ekonomsko socialni svet RS član Zdenko Lorber zdenko.lorber@slo-zeleznice.si