Celje

SINDIKAT STROJEVODIJ SLOVENIJE
OBMOČNI ODBOR CELJE
Cinkarniška 4, 3000 Celje
tel: 03 29 33 523

Območni odbor je pravna oseba, ki deluje v skladu sprejetim statutom in ostalimi akti SSSLO ter v skladu z akti sprejetimi na ravni OO. V območno organizacijo OO Celje so včlanjeni vsi zaposleni v DE Celje, DE Rogatec in nekaj članov zaposlenih v drugih poslovnih enotah.

Območno organizacijo v Celju vodi območni odbor, zastopa in predstavlja pa jo predsednik območnega odbora.

Zlatko Lojen, predsednik OO Celje
Cinkarniška 4, 3000 Celje
tel: 03 29 33 523

e-pošta: zlatko.lojen@amis.net

 

Ime in priimek Funkcija e-pošta
Zlatko Lojen predsednik, tajnik, prometno tehnična komisija zlatko.lojen@amis.net
Darko Mavrič podpredsednik - blagajnik  
Leon Mulej predstavnik za turnuse, pomoč članom leon.mulej@email.si
Rudolf Ljubej organizacija družabnih prireditev  
Štruklec Anton upravljanje počitniške kapacitete  
Valentin Hribernik predstavnik Rogatca