Jesenice

SINDIKAT STROJEVODIJ SLOVENIJE
OBMOČNI ODBOR JESENICE
Kurilniška 10, 4270 Jesenice
tel: 01 29 42 323
 
Ime in priimek Funkcija e-pošta

Anton Repinc

predsednik anton.repinc@siol.net
Gregor Pogačnik tajnik  
Klemen Dakskobler prometno tehnična komisija  
Dragan Stavanovič blagajnik  
Simon Jenko

referent za počitniške kapacitete

 
Igor Cvetkovič član