Novo Mesto

SINDIKAT STROJEVODIJ SLOVENIJE
OBMOČNI ODBOR NOVO MESTO
Kolodvorska 9, 8000 Novo mesto
tel: 07 29 83 923
.
 
 

Simon Judež, predsednik OO Novo Mesto

e-pošta: simon.judez@gmail.com

.
 
Ime in priimek   Funkcija e-pošta
Simon Judež predsednik simon.judez@gmail.com
Igor Brezovar podpredsednik, turnusi, sindikalni zaupnik, odbor za počitniško hišico igor.brezovar@amis.net
Dušan Vrhovšek podpredsednik, družabni dogodki, prireditve, šport dusan.vrhovsek@gmail.com
Karmen Virc blagajničarka karmi.virc@gmail.com
Dušan Rožman tajnik, turnusi dusan.rozman2@gmail.com
Janez Rolih

 

prometno tehnična komisija

 

con.jan@gmail.com
Stanko Krevs družabni dogodki, prireditve krevs.stanko@gmail.com

 

Vilijem Bunderšek

 

  družabni dogodki, prireditve vilijem.bundersek@gmail.com
Boštjan Eršte   družabni dogodki, prireditve bostjan.erste1@gmail.com
Dejan Makše   predstavnik delavnice