Maribor

SINDIKAT STROJEVODIJ SLOVENIJE
Območni odbor MARIBOR
Kurilniška 6, 2000 MARIBOR
tel: 02 29 24 376 ; fax: 02 29 24 330
email: jani.babsek@gmail.com

Janez Babšek , predsednik OO Maribor

 

Območni odbor Maribor je drugi največji območni odbor znotraj Sindikata strojevodij Slovenije (SSSLO) .

Območni odbor je pravna oseba, ki deluje v skladu sprejetim statutom in ostalimi akti SSSLO ter v skladu z akti sprejetimi na ravni OO Maribor.

 

Ime in Priimek

Funkcija v OO

Telefon

e-pošta

Janez Babšek

 

predsednik in zagovornik varstva pravic   jani.babsek@gmail.com

Aleksander Medved

podpredsednik in vodja komisije za šport, rekreacijo in prosti čas

 

   
Tomaž Šinko tajnik in vodja prometno tehnične komisije    
Bogomir Šela blagajnik  

miro.sela@gmail.com

Jože Žnidar vodja komisije za turnuse    
Jože Maurič socialna vprašanja in vodenje počitniške hiše Moravci