Glavni odbor

Zlatko Ratej - predsednik
Silvo Berdajs - sekretar
.
Zdenko Lorber - podpredsednik
Marko Janežič - podpredsednik
.
Janko Končan - predsednik območnega odbora Ljubljana
Janez Babšek - predsednik območnega odbora Maribor
Lado Parapat - predsednik območnega odbora Divača
Erik Mravlja - predsednik območnega odbora Nova Gorica
Simon Judež - predsednik območnega odbora Novo mesto
Anton Repinc - predsednik območnega odbora Jesenice
Janez Grivc - predsednik območnega odbora Zidani most
Zlatko Lojen - predsednik območnega odbora Celje
 
Zlatko Ratej
predsednik SSSLO
Trg OF 7, 1000 Ljubljana
tel: 01 29 13 320
fax: 01 29 13 424

Silvo Berdajs
sekretar SSSLO, predsednik Sveta delavcev in član Nadzornega sveta SŽ
Trg OF 7, 1000 Ljubljana
tel: 01 29 12 671
fax: 01 29 13 424

Zdenko Lorber

podpredsednik SSSLO
Trg OF 7, 1000 Ljubljana
tel: 01 29 12 671
fax:01 29 13 424

e-pošta: zdenko.lorber@slo-zeleznice.si

Marko Janežič

podpredsednik SSSLO
Trg OF 7, 1000 Ljubljana
tel: 01 29 12 671
fax:01 29 13 424

e-pošta: mare.janezic@gmail.com

Janko Končan

predsednik OO Ljubljana
Vilharjeva 2, 1113 Ljubljana
tel: 01 29 12 508

e-pošta: janko.koncan@gmail.com

Janez Babšek

predsednik OO Maribor
Kurilniška 6, 2000 Maribor
tel: 02 29 24 376
fax:02 29 24 330

e-pošta: jani.babsek@gmail.com

Lado Parapat

predsednik OO Divača
Ulica Ludvika Požrlja 16, 6215 Divača
tel: 05 29 63 679

e-pošta: lado.parapat@gmail.com

 

Erik Mravlja

predsednik OO Nova Gorica
Prvomajska 33, 5000 Nova Gorica
tel:05 29 63 923

e-pošta:

mrawlja88@gmail.com

 

Simon Judež 

predsednik OO Novo mesto
Kolodvorska 9, 8000 Novo mesto
tel: 07 29 83 923

e-pošta: simon.judez@gmail.com

 

Anton Repinc

predsednik OO Jesenice
Kurilniška 10, 4270 Jesenice
tel: 01 29 42 323

e-pošta: anton.repiinc@siol.net

 

 

Janez Grivc

predsednik OO Zidani Most
Obrežje 3/a, 1432 Zidani Most
tel: 03 29 32 323

e-pošta: janez.grivc@gmail.com

 

Zlatko Lojen

predsednik OO Celje
Cinkarniška 4, 3000 Celje
tel: 03 29 33 523

e-pošta: zlatko.lojen@amis.net