Ljubljana

SINDIKAT STROJEVODIJ SLOVENIJE
OBMOČNI ODBOR LJUBLJANA
Zaloška cesta 219, 1000 LJUBLJANA
tel: 01 29 15 068
e-pošta:
.
 
 
 
 

 

predsednik območnega odbora

e-pošta:

 

 

 

tajnik

 

 

 

 

vodja odbora za mesečne razporede

 

 

vodja odbora za prometno tehnično problematiko
 

 

 

 

vodja odbora za samopomoč in zagovornik na disciplinskih obravnavah

pošta:

 

 

vodja odbora za počitniške kapacitete

 

 

 

blagajnik

e-pošta:

 

 

vodja odbora za šport in rekreacijo
 

 

 

predstavnik intervencijske skupine in servisa v CD