Ljubljana

SINDIKAT STROJEVODIJ SLOVENIJE
OBMOČNI ODBOR LJUBLJANA
Zaloška cesta 219, 1000 LJUBLJANA
tel: 01 29 15 068
.
 
 
 
 

 

predsednik območnega odbora

vodja odbora za počitniške kapacitete

Janko Končan

e-pošta: janko.koncan@gmail.com

 

 

tajnik

Bojan Kovačevič

 

 

 

 

vodja odbora za mesečne razporede

Boštjan Marinko

 

 

 

vodja odbora za prometno tehnično problematiko, zagovornik na disciplinskih obravnavah

Dušan Zorec
 

 

 

 

blagajnik

Nataša Kovačič

 

 

 

vodja odbora za šport in socialo

Siniša Unufrejščuk
 

 

 

predstavnik intervencijske skupine in servisa v CD

Franci Kokalj