Ljubljana

SINDIKAT STROJEVODIJ SLOVENIJE
OBMOČNI ODBOR LJUBLJANA
Zaloška cesta 219, 1000 LJUBLJANA
tel: 01 29 15 068
.
 
 
 

Boštjan Grlica

predsednik območnega odbora

e-pošta: bostjan.grlica@gmail.com

 

 

Robert Kovačič

tajnik

 

 

 

Boštjan Marinko

vodja odbora za mesečne razporede

 

Duško Zorec

vodja odbora za prometno tehnično problematiko
 

 

Jovica Savkovič

vodja odbora za samopomoč in zagovornik na disciplinskih obravnavah

pošta: jovica.savkovic@gmail.com

 

Simon Jug

vodja odbora za počitniške kapacitete

 

 

 

blagajnik

e-pošta:

 

Siniša Unufrejščuk

vodja odbora za šport in rekreacijo
 

 

Franci Kokalj

predstavnik intervencijske skupine in servisa v CD