Sestava skupščine SSSLO

Ratej Zlatko, predsednik SSSLO

Berdajs Silvo, sekretar SSSLO

Lorber Zdenko , podpredsednik SSSLO
Janežič Marko, podpredsednik SSSLO

Končan Janko, predsednik OO Ljubljana

Kocjančič Matej

Kosem Jure

Krevs Franci

Zorec Dušan

Zupančič Metod

.
Babšek Janez , predsednik OO Maribor
Greif Zlatko

Hrnčič Sašo

Maurič Jože

Medved Aleksander

Petrovič Dejan

Šinko Tomaž

Špec Bogdan
.

Parapat Lado, predsednik OO Divača
Bizjak Iztok

Frank Damir

Radić Ljubinko

Smrdelj Peter

Starc Boštjan

.
Mravlja Erik , predsednik OO Nova Gorica
Mučič Martin

Munih Dimitrij

.
Repinc Anton , predsednik OO Jesenice:
Gregor Pogačnik

 

Judež Simon , predsednik OO Novo mesto

Brezovar Igor

Rožman Dušan

.
Grivc Janez , predsednik OO Zidani Most
Jazbec Jože

Ločičnik Marjan

Perc Ivan

.
Lojen Zlatko , predsednik OO Celje
Ljubej Rudolf

Mulej Leon